Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 25-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι την  26/9/20109 στα πλαίσια των έργων που είναι σε εξέλιξη γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στους δρόμου Χαλέπας – Ηγ. Γαβριήλ, περιοχή Μασταμπά
 • Στους δρόμους Ραύκου- Ανωγείων, περιοχή Θερίσσου
 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017
 • Στους δρόμους Πατελάρου, Όνιθε -Πετρακογιώργη, περιοχή Μασταμπά
 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΛΠ)
 • Σε κάθετους της οδού Κομνηνών δρόμους, περιοχή Πόρου
 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α16
 • Στην οδό Σπύρου Μουστακλή, περιοχή Γιόφυρου
 1. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018
 • Κατασκευή παροχής στην οδό Μονής Πρεβέλης

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση που τυχόν θα δημιουργηθεί.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο καθαρισμός των εσχαρών των ομβρίων υδάτων.

Θα καθαριστούν συνολικά πάνω από 10.000 εσχάρες στο Ηράκλειο και σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα .

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Εφαρμογή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ελλάδα

 

ΕΝΩΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

– Ε.Δ.Ε.Υ.Α. –

 Πατρόκλου 15, 412 22 Λάρισα

  Tηλ.2410/258261, 2410/258831

Fax: 2410/532347

web: www.edeya.gr, e-mail: [email protected]

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εφαρμογή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ελλάδα

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης από το 1980 μέχρι σήμερα σε 5 εκ. πολίτες της περιφέρειας, έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο και όραμα την ανάπτυξη και  λειτουργία ενός “Ολοκληρωμένου Εργαλείου Αποτύπωσης και Διαχείρισης των Υποδομών Νερού” στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ως πρώτο βήμα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει αναπτύξει  και θέσει σε λειτουργία εδώ δύο περίπου χρόνια, Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φορείς ύδρευσης την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού. Αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, τόσο για τους πολίτες όσο και για το Υπουργείο Υγείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υγείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Δ.Ε.Υ.Α. και οι υπόλοιποι φορείς ύδρευσης έχουν πλέον τη δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων πόσιμου νερού στο Πληροφοριακό Σύστημα της ‘Ενωσης. Για κάθε δειγματοληψία τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέτρησης (χωροταξικός προσδιορισμός, χρονολογικά στοιχεία δειγματοληψίας και καταχώρισης, εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ανάλυση, μέθοδος μέτρησης παραμέτρου, τιμές και επιτρεπτά όρια, στοιχεία αβεβαιότητος και μεταβλητότητας της μέτρησης κ.α.).

Σήμερα στο Πληροφορικό Σύστημα το οποίο έχει αναγνωρισθεί θεσμικά από το Υπουργείο Υγείας, συμμετέχουν 96 Δ.Ε.Υ.Α., 3 Δήμοι που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. και η Ε.Υ.Α.Θ. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας με σχετική εγκύκλιό του πρότεινε την συμμετοχή όλων των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης (Δήμοι, Δ.Ε.Υ.Α., Ε.ΥΔ.Α.Π., Ε.Υ.Α.Θ. κλπ) της χώρας στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α..

Πρόσφατα η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ανέπτυξε ειδική  εφαρμογή στο Πληροφοριακό Σύστημα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν σε μια περιοχή, είτε αυτοί διαμένουν στην περιοχή αυτή είτε την επισκέπτονται.

Με  βάση την εφαρμογή οι πολίτες μπορούν πλέον να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους πολίτες με εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή μορφή μέσα από την ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

 

https://edeya.gr/

 

Τα δεδομένα που προβάλλονται στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση αφορούν αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων που έχει καταχωρίσει ο φορέας ύδρευσης.

Η παραπάνω εφαρμογή θα συμβάλλει στη βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προς την κατεύθυνση της αξιόπιστης ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των τουριστών, για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη χώρα μας ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην κατανάλωση του νερού βρύσης.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι λόγω ζημίας του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στο Θραψανό , σήμερα 23-9-2019  θα παρουσιαστούν προβλήματα διανομής νερού στις παρακάτω περιοχές:

-ΦΟΡΤΕΤΣΑ

-ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ

-ΜΕΣΣΑΜΠΕΛΙΕΣ

-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Η επανατροφοδότηση των δικτύων θα ξεκινήσει σταδιακά από αύριο το βράδι 24-09-2019.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810).

 

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 23-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι την 23/9/20109 στα πλαίσια των έργων που είναι σε εξέλιξη γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στους δρόμους Χαλέπας – Ηγουμ. Γαβριήλ, περιοχή Μασταμπά
 • Στους δρόμους Παυσανίου – Ανωγείων, περιοχή Θερίσσου
 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017
 • Στην οδό Πατελάρου, περιοχή Μασταμπά
 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΛΠ)
 • Στην οδό Κομνηνών, περιοχή Πόρου
 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α16
 • Στην οδό Σπύρου Μουστακλή, περιοχή Γιόφυρου
 1. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018
 • Κατασκευή παροχών στην οδό Σύρου, Ξάνθου και Εθν. Αντιστάσεως

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση που τυχόν θα δημιουργηθεί.

 

αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης 1 και 2

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 05-09-2019         

 

Υπεγράφη η σύμβαση για την αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου της Ηλιούπολης

 

Ένα ακόμα έργο, ενταγμένο στον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου του Ηρακλείου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου υπεγράφη στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ η σύμβαση για την «αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης 1 και 2».

Το έργο είχε αρχικό  προϋπολογισμό 2.997.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 1. 430.972 ευρώ.

Θα χρηματοδοτηθεί από τον “Φιλόδημο” και περιλαμβάνει την κατασκευή:

 • αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 075 μ.
 • 20 φρεατίων ύδρευσης,
 • Των αντίστοιχων υδροληψιών και “έξυπνων” (smart meters) υδρομετρητών (000 τεμ)
 • Των απαραίτητων συσκευών για τη σωστή λειτουργία του δικτύου (δικλείδων, αεροβαλβίδων) και των πυροσβεστικών κρουνών στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις.

Την σύμβαση υπέγραψαν  ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης και ο εκπρόσωπός της αναδόχου εταιρείας.

Με αφορμή την σύμβαση, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός επισκέφθηκε τα γραφεία της ΔΕΥΑΗ και ενημερώθηκε για τα έργα της Επιχείρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αμέσως μετά δήλωσε σχετικά: «Το εξαιρετικά σημαντικό έργο της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου υδρευτικού δικτύου της πόλεως συνεχίζεται. Ήδη έχουν τελειώσει οι εργασίες σε ορισμένες περιοχές και προχωρούν σε άλλες (Παγκρήτιο, Χρυσοπηγή, Μασταμπάς, Θέρισσος), τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν και στις περιοχές Δειλινού – Νέας Αλικαρνασσού και ακολουθεί σύντομα η Ηλιούπολη.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα έχουν αντικατασταθεί περισσότερα από 250 χιλιόμετρα υδρευτικού δικτύου. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αντίστοιχη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο, η οποία θεωρούμε ότι μαζί με τα συνοδά έργα που επίσης προχωρούν (νέες γεωτρήσεις, αντικατάσταση χαλασμένων υδρομέτρων, απογύψωση νερού εντός της ΔΕΥΑΗ) θα αμβλύνουν ουσιαστικά το μείζον πρόβλημα της ύδρευσης».

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Λόγω σοβαρής ζημίας του αντλητικού συγκροτήματος σε μία από τις γεωτρήσεις μας στην περιοχή των Βασιλειών, θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Βασιλειές, Σύλλαμος, Άγιος Βλάσης, τα ψηλά σημεία της περιοχής Κορακοβούνι (οδός Μιχελινάκη, Φλαμπουριάρη κ.λ.π.) και στα υψομετρικά ψηλά σημεία της  Ούλαφ Πάλμε .

Να επισημάνουμε ότι ήδη από χθες ενισχύουμε την δεξαμενή μας με βυτία .

Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών των περιοχών αυτών και συνιστούμε την ορθολογική χρήση του νερού και ζητούμε απ’ όσους χρησιμοποιούν το νερό ύδρευσης για άρδευση αμπελώνων , ιδιαίτερα στην περιοχή της Συλλάμου, να αναλογιστούν τα παραπάνω και να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση νερού για αυτό τον λόγο.

Εκτιμούμε ότι η ομαλή υδροδότηση της περιοχής θα επανέλθει σταδιακά από την Κυριακή 01-09-2019 αργά το απόγευμα.

 

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου Γιώργος Βουρεξάκης σας εύχονται η νέα θητεία σας στο τιμόνι της Περιφέρειας Κρήτης να είναι γόνιμη και ουσιαστική για την πορεία του τόπου!

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι θα συνεχίσετε το σημαντικότατο έργο σας, με την συνέπεια, την υπευθυνότητα και το πολιτικό ήθος που σας διακρίνει.

Σας ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και ευχόμαστε σε εσάς και τους συνεργάτες σας, Υγεία, Δύναμη και Κουράγιο, για μία Δημιουργική, Παραγωγική & Εποικοδομητική θητεία!!!

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ

Γεώργιος Βουρεξάκης

 

1 2 3 4 5 12