Νέα

Oδός Τρωίλου

Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ επισκεύασαν προ 15 περίπου ημερών , κάτω από πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες σοβαρή βλάβη σε τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης …

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ θα προμηθευτεί άμεσα με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή διάφορα υλικά για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης άδρευσης και υδρομετρητών 1’’ DN 25.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 2016

Η ΔΕΥΑΗ θα προμηθευτεί άμεσα με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή διάφορα είδη χρωμάτων -μονωτικών υλικών και υλικών βαψίματος, εγκεκριμένων προδιαγραφών από την ευρωπαΐκή ένωση, ως συννημένος προΰπολογισμός μελέτης και τομολόγιο που επισυνάπτονται.

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Έχει λήξει

Η ΔΕΥΑΗ θα προμηθευτεί άμεσα με απευθείας ανάθεση ως 112/2016 απόφαση του Δ.Σ με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, διάφορα είδη πυροσβεστήρων και παράλληλα θα προβεί στον έλεγχο των υφιστάμενων ως συνημμένου προΰπολογισμοί διάφορα είδη πυροσβεστήρων και παράλληλα θα προβεί στον έλεγχο των υφιστάμενων ως συνημμένοι προΰπολογισμοί μελέτης και τα τιμολόγια προσφοράς που επισυνάπτονται.

1 10 11 12