Νέα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις,

«Υπηρεσίες Ενημέρωσης Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης-Ακινήτων – Επανασύνδεση – Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών –  Αποκατάσταση ΦρεατίωνΚαταμέτρησης Υδρομετρητών ».

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του κάθε Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον  πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 Προϋπολογισμός  συνολικού ποσού 439.476,00 € προ Φ.Π.Α και 105.474,24 ευρώ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ  13/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο site της ΔΕΥΑΗ και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 13/07/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 13/07/2020.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού:14/072020

Ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/08/2020 ημέρα Τρίτη & ώρα : 10:00 π.μ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-7-2020

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/7/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι μέχρι και 17/7/2020 στο πλαίσιο των έργων που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, θα γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Μασταμπά, στους δρόμους Λάππα, Αυστραλίας, Πετρακογιώργη και Πατριάρχου Γρηγορίου
 • Στην περιοχή Θερίσσου, στους δρόμους Φιλιππουπόλεως και Πεντέλης.
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Στους δρόμους Γοργία και Ανωγειανάκη
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Δειλινών θα γίνουν συνδέσεις υδρομέτρων και εκσκαφή στην οδό Γέργερης
 • Στην περιοχή Αλικαρνασσού, στην οδό Καρτερού

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται .

Η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υδροδότησης στις αντίστοιχες περιοχές.

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΗ 2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών  σε έργα  ΔΕΥΑΗ 2020» (CPV 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης), εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΗ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2/7/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι μέχρι και 10/7/2020 (τρέχουσα και επόμενη βδομάδα) στο πλαίσιο των έργων που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Μασταμπά, στους δρόμους Λάππα, Αυσταλίας, Πατριάρχου Γρηγορίου και Πετρακογιώργη
 • Στην περιοχή Θερίσσου, στους δρόμους Στεργιογιάννη, και Φιλιππουπόλεως
 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Στην περιοχή Μασταμπά στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου (από τη συμβολή με την οδό Θερίσσου έως Παλαιοκάπα)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Στους δρόμους Γοργία, Ανωγειανάκη, Μπορνόβα, Ποικιλάσου (κάθετοι και παράλληλοι δυτικά της Ούλαφ Πάλμε)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Δειλινών θα γίνουν αποκαταστάσεις ασφαλτικών και συνδέσεις υδρομέτρων
 • Στην περιοχή Αλικαρνασσού, ολοκληρώνονται οι εργασίες στην Ικάρου και συνεχίζονται οι εργασίες στην οδό Καρτερού

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται .

Η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υδροδότησης στις αντίστοιχες περιοχές.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-07-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 06-07-2020 θα γίνει η εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Αϊ- Στράτηγος, λόγω βλάβης  .

Θα δημιουργηθούν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

-Καρκαδιώτισσα

-Ρουκάνι

-Κυπαρίσσι

-Καλού

Η υδροδότηση εκτιμούμε ότι θα αποκατασταθεί την Πέμπτη 9-6-20.

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών .

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίδονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό 11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση) .

 

Εκ της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη
Ηρακλείου 2017» έχει προγραμματιστεί να γίνουν εργασίες κατασκευής αγωγών
στην οδό Α. Παπανδρέου από τη συμβολή με την οδό Θερίσου έως τη συμβολή με
την οδό Παλαιοκάπα. Στο τμήμα αυτό θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία
και θα διοχετευτεί προς τις παρακείμενες οδούς.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 26-6-2020 και θα ολοκληρωθούν περίπου σε
μια εβδομάδα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 26/6/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι την  τρέχουσα και την επόμενη βδομάδα στο πλαίσιο των έργων που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, γίνονται εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Μασταμπά, στους δρόμους Ναπ. Σουκατζίδη, Θεοφάνους, Πετρακογιώργη και Αντ. Καστρινάκη
 • Στην περιοχή Θερίσσου, στους δρόμους Υψηλάντου, Στενημάχου και Φιλιππουπόλεως
 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2017
 • Στην περιοχή Μασταμπά στους δρόμους Πατρ. Γρηγορίου και Ανδρέα Παπανδρέου (από τη συμβολή με την οδό Θερίσσου έως Παλαιοκάπα)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Στους δρόμους Τελχηνών, Εθνομαρτύρων (από Παπαναστασίου έως Ανθέων), Μπορνόβα, Ποικιλάσου (κάθετοι και παράλληλοι δυτικά της Ούλαφ Πάλμε)
 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
 • Στην περιοχή Δειλινών στους δρόμους Καλών Λιμένων και Λευκωσίας
 • Στην περιοχή Αλικαρνασσού στους δρόμους Σταδίου και Ικάρου

 

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών για την όχληση και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αναπόφευκτα δημιουργούνται .

Η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υδροδότησης στις αντίστοιχες περιοχές.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-06-2020 “Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017» οι εργασίες κατασκευής αγωγών ομβρίων θα συνεχιστούν στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ από τη συμβολή με την οδό Ευκλείδη έως τη συμβολή με την οδό Απόλλωνος. Οι εργασίες στο τμήμα αυτό θα ξεκινήσουν τη Παρασκευή 19-6-2020, θα διαρκέσουν περίπου 1 εβδομάδα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται σταδιακά στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού, με παράκαμψη στους παρακείμενους δρόμους.

 

2020-06-18-Π_Γρηγορίου (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ

 

 

.

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ. πρωτ. :4784/11-6-2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Σε συνέχεια :

 1. της με αρ. πρωτ. :4303/1-6-2020 Περιληπτικής Διακήρυξης
 2. του με Α.Π. 14178 ΕΞ 2020/3-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
 3. της 189/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ (ΑΔΑ :Ψ9ΣΘΟΡΙΗ-ΣΤ0)

ανακοινώνουμε ότι μετατίθενται οι ημερομηνίες του ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΕΛ-ΔΙΚΤΥΑ)», (CPV 45252100-9 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων – CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης), Εκτιμώμενης αξίας 1.536.600,00 , ως κάτωθι:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/6/2020,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ..

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 2/7/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

      Ηράκλειο 11-6-2020
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

       
       
      Γεώργιος Βουρεξάκης
Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες      
 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
     
       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

 

 

.

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Αρ. πρωτ. :4785/11-6-2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Σε συνέχεια :

 1. της με αρ. πρωτ. :4304/1-6-2020 Περιληπτικής Διακήρυξης
 2. του με Α.Π. 14178 ΕΞ 2020/3-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
 3. της 189/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ (ΑΔΑ :Ψ9ΣΘΟΡΙΗ-ΣΤ0)

ανακοινώνουμε ότι μετατίθενται οι ημερομηνίες του ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ΕΕΛ Ηρακλείου», (CPV 45246400-7  Αντιπλημμυρικά έργα), εκτιμώμενης αξίας 460.000,00 ,  ως κάτωθι:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/6/2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 3/7/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

 

      Ηράκλειο 11-6-2020
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

       
       
      Γεώργιος Βουρεξάκης
Να δημοσιευτεί στις  εφημερίδες      
 1. ΠΑΤΡΙΣ
 2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
     
       

 

 

1 2 3 16