ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

_D7N8656

Η Επιχείρηση δημιουργήθηκε το 1983 και διέπεται από το Νόμο 1069/80. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή -μη κερδοσκοπικό – χαρακτήρα. Σήμερα, το σύνολο του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Η ανέρχεται στα 151 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων και υψηλής εξειδίκευσης λόγω της πολυετούς εμπειρίας αλλά και τη επιμόρφωσης του στα πλαίσια των ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης πιου υλοποιούνται.

01. Στόχος της

Όσον αφορά την Ύδρευση είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος υδροδότησης της πόλης (με την εξασφάλιση συνεχούς ροής στα δίκτυα και την ύπαρξη εφεδρικών λύσεων) και όσον αφορά στην Αποχέτευση, η κάλυψη όλης της πόλης με δίκτυα, τα οποία θα οδηγούν τα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό Ηρακλείου.

02. Σκοπός της

Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μοναδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής Ηρακλείου , όπως ορίζει ο νόμος Ν.1069/80.

Η Εξέλιξη της Επιχείρησης

1982

Ιδρύεται η Επιχείρησης

Η ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), με βαση των διατάξεων του Νόμου 1069/80,  ως ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό – χαρακτήρα.

1997

Επέκταση της περιοχής αρμοδιοτήτων

Η περιφέρεια επεκτάθηκε στους Δήμους Αλικαρνασσού, στις κοινότητες Σκαλανίου, Βουτών, Δαφνών, Σταυρακίων και στους οικισμούς Καλλιθέας, Βασιλιών και Αγίου Βλάσση.

2007

Επέκταση της περιοχής άρδρευσης

Περιήλθε στην αρμοδιότητα της Επιχείρησης η άρδρευση των κοινοτήτων Βασιλιών, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου και Σταυρακίων

2010

Επέκταση της περιοχής αρμοδιοτήτων (ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδρευσης)

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι, η περιοχή των αρμοδιοτήτων της Επιχείρησης επεκτάθηκε στους πρώην δήμους Γοργολαΐνίου, Παλιανής και Τεμένους.